Infra: Ansible 2.10 73/25173/25
authorPeter Mikus <pmikus@cisco.com>
Fri, 14 Feb 2020 13:03:43 +0000 (13:03 +0000)
committerPeter Mikus <pmikus@cisco.com>
Tue, 16 Feb 2021 13:50:53 +0000 (13:50 +0000)
commit3448466ca1aa0692788d95f7b4b29309b32b99cc
tree7424a38c403b042d13d526dc54fd9aef5585a588
parent059ccad48e2ba56ef1922e54df01d6ba0cd5daa2
Infra: Ansible 2.10

Signed-off-by: Peter Mikus <pmikus@cisco.com>
Change-Id: I6b058ff30628c7e066372fec2141a8bcc18c3997
requirements.txt
resources/libraries/python/SetupFramework.py
resources/tools/testbed-setup/ansible/dev.yaml
resources/tools/testbed-setup/ansible/nomad.yaml
resources/tools/testbed-setup/ansible/roles/common/tasks/main.yaml
resources/tools/testbed-setup/ansible/sut.yaml
resources/tools/testbed-setup/ansible/sut_azure.yaml
resources/tools/testbed-setup/ansible/tg.yaml
resources/tools/testbed-setup/ansible/tg_aws.yaml
resources/tools/testbed-setup/ansible/tg_azure.yaml
resources/tools/testbed-setup/ansible/vpp_device.yaml