Infra: AWS self termination
[csit.git] / fdio.infra.terraform / 2n_aws_c5n / variables.tf
2021-08-09 pmikusInfra: Vault 62/32362/10
2021-04-27 Tomas AlexyInfra: AWS - add CSIT parameters to bootstrap 26/32126/5
2021-04-08 Tomas AlexyInfra: AWS Update to Ubuntu 20.04 62/31862/7