Infra: AWS deployment improvements
[csit.git] / fdio.infra.terraform / 3n_aws_c5n / main.tf
2021-03-11 pmikusInfra: Switch csit-shim to fdiotools 77/31577/7