Infra: AWS Update to Ubuntu 20.04
[csit.git] / fdio.infra.terraform / 3n_aws_c5n / variables.tf
2021-04-08 Tomas AlexyInfra: AWS Update to Ubuntu 20.04 62/31862/7